Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dla pacjenta

Standardy organizacyjne teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

w Samorządowym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.


 

Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395)

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy.

Jego treść jest udostępniana :

  • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę: SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. ul. Spacerowa 10
  • na stronie internetowej Świadczeniodawcy: zoz.bialobrzegi.pl
  • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

      1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

          1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

          1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy Pacjentów o:

  • kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 48 613 27 50;

          48 613 28 70; 799 076 898 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,

           danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał

           dla potwierdzenia terminu teleporady.

​          1.3. Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia

teleporady jest uzależniony od wybranej przez Pacjenta metody kontaktu   

(sposoby przedstawiono w punkcie 1.2). Teleporada jest ustalana przez pracowników

rejestracji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z Pacjentem w ustalonym dniu

telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Przed rozpoczęciem teleporady potwierdzana

jest tożsamość Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej .

Drogą telefoniczną  realizowany jest wywiad oraz na podstawie badania podmiotowego

i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta zostaje:

  • udzielone świadczenie zdrowotne,
  • wystawiona e-recepta,
  • wystawione e-skierowanie,
  • wystawione e-zlecenie na wyroby medyczne,
  • wystawione zwolnienie lekarskie lub inne zaświadczenie
  • i/lub zostaje podjęta decyzja o udzieleniu porady w trybie stacjonarnym.

Osoba, która udziela teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej Pacjenta o realizacji

świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. W przypadku gdy Pacjent nie odbierze telefonu od osoby

udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się 3 razy, w odstępach nie krótszych niż 5 minut),

uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana.

      2. Instrukcje dla pacjenta

           2.1. E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej , lub tepeorady lub po dostarczeniu zlecenia na leki stałe Pacjent może otrzymać e-receptę:

telefoniczne - pracownik rejestracji dzwoni do Pacjenta i podaje czterocyfrowy kod , który Pacjent okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel ,

SMS-em – na numer telefonu podany w dokumentacji medycznej Pacjenta – czterocyfrowy kod recepty, który Pacjent okazuje w aptece wraz ze swoim numerem pesel,

w postaci wydruku (jeżeli Pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu).

          2.2. E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas teleporady lub konsultacji lekarskiej Pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie

specjalistyczne lub do szpitala. Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje

Pacjentowi kod e-skierowania. Pacjent zgłasza się z e-skierowaniem do każdej poradni na terenie całego kraju,

która  posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne.

          2.3 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielanego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy

lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki,

leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

(szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą

współpracy z tymi podmiotami).

      3. Zakładanie przez Pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego

lub już utworzonym kontem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Jeśli Pacjent nie posiada Profilu Zaufanego to wyznaczony pracownik rejestracji SP ZOZ w Białobrzegach

Sp. z o.o. pomaga wypełnić złożyć wniosek online o Profil Zaufany – Pacjent powinien okazać dowód tożsamości,

posiadać numer telefonu oraz adres e-mail w wyznaczonych dniach i godzinach 

w gabinecie nr 23 I piętro oraz pomaga przy aktywacji Internetowego Konta Pacjenta.

 

 

WAŻNE!!!

PUNKT POBRAŃ - COVID 19    -   Diagnostyka Sp. z o.o

                                                         26-800 Białobrzegi    ul. Spacerowa 29 

                                                         czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00- 10.00   

                                                         tel: 663 697 977

                      Badanie można wykonać nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarza .

                      Istnieje też możliwość wykonania badania komercyjnie dzwoniąc pod numer: 883 623 370

 

DRODZY PACJENCI!!!

Przed budynkiem Przychodni został postawiony namiot, w którym Pacjenci mogą oczekiwać na wizytę lub badanie diagnostyczne.

W namiocie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust

SZANOWNI PACJENCI!!!

Prośbę o wystawienie recepty na leki stałe przyjmowane wystawiane są tylko dla pacjentów zapisanych do lekarza POZ SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o. o. Wypisywane będą tylko leki przyjmowane stale. W przypadku braku aktualnego zaświadczenia od specjalisty lub jeżeli lek nie był dotychczas odnotowany w dukumentacji medycznej, lek może być wypisany na 100% odpłatności lub lekarz może odmówić wypisania danego leku ze zniżką.

DRODZY PACJENCI!!!

Przypominamy, iż każda wizyta w gabinecie lekrza rodzinnego musi być poprzedzona TELEPORADĄ

WAŻNE!!!

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszność, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

INFOLINIA NFZ 800 190 590

www.gov.pl/koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białobrzegach tel: 48 613 23 60

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej

Podstawa wyliczenia

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale  II kwartał 2020  - 5 024,48 zł

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie - 1 września 2020 r. - 30 listopada 2020 r.

1 strona wyciągu albo odpisu   maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia - 10,04 zł

1 strona kopii albo wydruku      maks.0,00007 przeciętnego wynagrodzenia   - 0,35 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych  maks.0,0004 przeciętnego wynagrodzenia  - 2,00 zł

 

Podstawa prawna: art. 28. pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późn.zm.

Opłaty nie pobiera sie w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

 

ZAPISY DO PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DEKLARACJE WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ POZ PRZYJMOWANE SĄ W REJESTRACJI OGÓLNEJ,OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 8.00-18.00

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE W RAMACH FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, LABORATORIUM I PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE W GODZINACH PRACY DANEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP.Z O.O. ORAZ CENNIK ZA USŁUGI MEDYCZNE ODPŁATNE DOSTĘPNY JEST W ADMINISTRACJI

POKÓJ NR 1

 

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

PACJENCI MOGA SKŁADAĆ SKARGI I WNIOSKI W MASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 OSOBIŚCIE U PREZESA SP ZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP. Z O.O. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 12-14
W FORMIE PISEMNEJ W SEKRETARIACIE SP ZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP. Z O.O. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.8-15
LISTOWNIE DROGĄ POCZTOWĄ  LUB KURIERSKĄ NA ADRES:

                                                        SP ZOZ W BIAŁOBRZEGACH SP. Z O.O.

                                                        UL. SPACEROWA 10

                                                        26-800 BIAŁOBRZEGI

                                                        Z DOPISKIEM SKARGA LUB WNIOSEK

       4.  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES : zoz@bialobrzegi.pl

            LUB FAXEM NA NR: 48 613 23 85

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny