Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oferujemy kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami. Do Państwa dyspozycji są:

poradnia dla dorosłych;

poradnia dla dzieci;

punkt szczepień ( szczepienia wg kalendarza szczepień, szczepienia przeciw grypie, WZW typu B i wiele innych);

gabinet zabiegowy (EKG, iniekcje, pomiar RR, spirometria);

opieka środowiskowa (iniekcje w domu pacjenta, pomiar RR, zakładanie i zmiana opatrunków, współpraca z lekarzem);

opieka położnej – patronaże.

W poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują:

Lekarze:

lek. med. Adam Serzycki - lekarz medycyny

lek. med. Anna Chaładaj - Grodzińska (specjalista chorób wewnętrznych)

lek. med. Anna Drabik (specjalista medycyny rodzinnej)

lek. med. Daniel Pruszkowski (lekarz medycyny)

lek. med. Dariusz Majcher (lekarz chorób wewnętrznych)

lek. med. Iwona Baran - Szymańska ( specjalista medycyny rodzinnej)

lek. med. Irina Macierzyńska ( specjalista medycyny rodzinnej)

lek. med. Marek Cybula (specjalista medycymy rodzinnej)

lek. med. Martyna Kukawska (lekarz medycyny)

lek. med. Paulina Skrzypek - (lekarz rezydent)

lek. med. Robert Drabik (specjalista mdycyny rodzinnej)

lek. med. Robert Tomaszewski (specjalista medycyny rodzinnej, lekarz medycyny pracy)

lek. med. Kazimierz Tkacz ( specjalista medycyny rodzinnej)

lek. med. Waldemar Derkacz (specjalista medycyny rodzinnej)

 

Lekarze pediatrzy:

lek. med. Martyna Kukawska (specjalista pediatrii)

lek. med. Iwona Baran - Szymańska (specjalista pediatrii)

lek. med. Kazimierz Tkacz (pediatra)

Aby korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia niezbędne jest wypełnienie deklaracji Lekarza/Pielęgniarki/Położnej POZ, którą można otrzymać w rejestracji przychodni lub pobrać tutaj

Pacjentowi przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te wykonywane są w gabinecie lub w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjenta.

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie można uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniami przewlekłymi rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia skierowania do specjalisty Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mają być kwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie według zmodyfikowanej skali BARTHEL uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarki pracujące w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej: realizują świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z procesem pielęgnowania, realizują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym, realizują edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin, realizują pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz skierowanie na zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę opieki długoterminowej przyjmowane są w: gabinecie zabiegowym (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny