Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Informacje o spółce

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. powstał w dniu 27 czerwca 2018 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów leczniczych tj. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach ul. Spacerowa 10 i Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach ul. Spacerowa 10. Nowo powstały podmiot leczniczy jest podmiotem publicznym, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Organem zarządczym spółki jest Zarząd a organem kontrolnym Rada Nadzorcza. Podmiotami założycielskimi podmiotu jest Powiat Białobrzeski oraz Gmina Białobrzegi, które wniosły do spółki po 50% udziałów. Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę medyczną, przygotowaną do niesienia pomocy chorym zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i zasadami etyki. Sprawozdania finansowe spółki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/samorzadowypublicznyzoz/sprawozdania-finansowe

KRS: 0000737596

NIP: 7981480172 Kapitał zakładowy: 910 200 zł

Administracja

Prezes Zarządu – Magdalena Sieczak

Rada Nadzorcza

Anna Grabowska - Przewodnicząca

Iwona Czwarno - Olczykowska - Wiceprzewodnicząca

Agata Pater - Sekretarz

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/samorzadowypublicznyzoz/wnioski-i-dokumenty/15294,Porozumienie-o-przeksztalceniu-Samodzielnych-Publicznych-Zakladow-Opieki-Zdrowot.html

Certyfikaty

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z w ymogami PN-EN ISO 9001-2015 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni zdrowia psychicznego, diagnostyki obrazowej i analitycznej, rehabilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Samorządowy Publiczny ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. w lipcu 2018 roku został poddany zewnętrznemu audytowi mającemu na celu potwierdzenie, iż wdrożone Systemy są zgodne z ww. międzynarodowymi normami, a także skutecznie realizowane. Z radością możemy poinformować, iż praca całego Zespołu SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. została dobrze oceniona przez niezależnych audytorów, czego wynikiem jest otrzymany Certyfikat.

Porozumienie o przekształceniu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w jedną spółke kapitałową

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/jednostki/samorzadowypublicznyzoz/wnioski-i-dokumenty/15294,Porozumienie-o-przeksztalceniu-Samodzielnych-Publicznych-Zakladow-Opieki-Zdrowot.html

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny