W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oferujemy kompleksową opiekę nad naszymi pacjentami. Do Państwa dyspozycji są:

 • poradnia dla dorosłych;
 • poradnia dla dzieci;
 • punkt szczepień ( szczepienia wg kalendarza szczepień, szczepienia przeciw grypie, WZW typu B i wiele innych);
 • gabinet zabiegowy (EKG, iniekcje, pomiar RR, spirometria);
 • opieka środowiskowa (iniekcje w domu pacjenta, pomiar RR, zakładanie i zmiana opatrunków, współpraca z lekarzem);
 • opieka położnej – patronaże.

W poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują:

Lekarze rodzinni:

 • lek. med. Anna Chaładaj - Grodzińska (specjalista chorób wewnętrznych);
 • lek. med. Anna Drabik (specjalista medycyny rodzinnej);
 • lek. med. Iwona Baran - Szymańska ( specjalista medycyny rodzinnej)
 • lek. med. Irina Macierzyńska ( specjalista medycyny rodzinnej);
 • lek. med. Jolanta Koszykowska (lekarz medycyny)
 • lek. med. Robert Drabik (specjalista mdycyny rodzinnej)
 • lek. med. Kazimierz Tkacz ( specjalista medycyny rodzinnej);

 Lekarze pediatrzy:

 • lek. med. Agnieszka Sala (specjalista pediatrii);
 • dr. n. med. Iwona Artemiuk (specjalista pediatrii);
 • lek. med. Iwona Baran - Szymańska (specjalista pediatrii);
 • lek. med. Kazimierz Tkacz (pediatra);
 • lek. med. Zofia Pająk-Chaładaj (pediatra).

 

Aby korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia niezbędne jest wypełnienie deklaracji Lekarza/Pielęgniarki/Położnej POZ, którą można otrzymać w rejestracji przychodni lub pobrać tutaj ( w tym miejscu należałoby wstawić link z deklaracją do wydrukowania).

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna opieka zdrowotna

 • Lek. med. Adam Mendra - lekarz medycyny
 • Lek. med. Adam Sękulski - specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek. med. Agata Mendra – lekarz medycyny
 • Lek. med. Andrzej Pomykała - specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek. med. Iwona Baran – Szymańska - specjalista medycyny rodzinnej; pediatra
 • Lek. med. Jakub Zaręba - lekarz medycyny
 • Lek. med. Mikołaj Dawido – specjalista medycyny rodzinnej
 • Lek. med. Monika Kistnen - specjalista medycyny rodzinnej

 

SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszu Zdrowia. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dostępna jest dla pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz dnia ustawowo wolne od pracy.

tel. 48 613 27 09
tel. 500 424 443 – pielęgniarka
tel. 500 424 442 – lekarz

Lekarz dyżurny udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjenta.

Pacjentowi przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te wykonywane są w gabinecie lub w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjenta.

 

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniami przewlekłymi
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

SP ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mają być kwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie według zmodyfikowanej skali BARTHEL uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarki pracujące w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej:

 • realizują świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • realizują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym,
 • realizują edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
 • realizują pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz skierowanie na zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę opieki długoterminowej przyjmowane są w: gabinecie zabiegowym  (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00