W skład SPS ZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o. wchodzi Państwowe Ratownictwo Medyczne:

  • Zespół Specjalistyczny S - całodobowo
  • Zespół Podstawowy P – od 8:00 do 20:00

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. jest podwykonawcą Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

WAŻNE - Pacjencie jeżeli jesteś w stanie zagrożenia zdrowia lub życia - Zadzwoń: 999 lub 112