Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. powstał w dniu 27 czerwca 2018 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów leczniczych tj. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach ul. Spacerowa 10 i Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach ul. Spacerowa 10. Nowo powstały podmiot leczniczy jest podmiotem publicznym, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Organem zarządczym spółki jest Zarząd a organem kontrolnym Rada Nadzorcza. Podmiotami założycielskimi podmiotu jest Powiat Białobrzeski oraz Gmina Białobrzegi, które wniosły do spółki po 50% udziałów.

Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę medyczną, przygotowaną do niesienia pomocy chorym zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i zasadami etyki. Sprawozdania finansowe spółki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym TUTAJ

 KRS: 0000737596

NIP: 7981480172

Kapitał zakładowy: 910 200 zł

Administracja

  • Prezes Zarządu – Magdalena Sieczak

Rada Nadzorcza

  • Iwona Czwarno-Olczykowska - Przewodniczący
  • Krzysztof Wierzbicki - Wiceprzewodniczący
  • Iwona Zielezińska