Podstawowa Opieka Zdrowotna
Lek. med. Adam Mendra – lekarz medycyny
Lek. med. Agata Mendra – lekarz medycyny
Lek. med. Adam Serzycki - lekarz medycyny
Lek. med. Aleksandra Antoszewska – w trakcie specjalizacji
Lek. med. Anna Drabik - specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Anna Chaładaj-Grodzińska - specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Agnieszka Sala - specjalista pediatrii
Lek. med. Dariusz Majcher - lekarz chorób wewnętrznych
Dr n. med. Iwona Artemiuk - specjalista pediatrii
Lek. med. Iwona Baran –Szymańska - specjalista medycyny rodzinnej; pediatra
Lek. med. Irina Macierzyńska – specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Jolanta Koszykowska – lekarz medycyny
Lek. med. Kazimierz Tkacz – specjalista medycyny rodzinnej; pediatra
Lek. med. Robert Drabik - specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Robert Tomaszewski – specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Waldemar Wielocha – lekarz medycyny
Lek. med. Zofia Pająk-Chaładaj - lekarz pediatra

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Lek. med. Alicja Nowak- lekarz otolaryngolog
Lek. med. Dorota Skrzydło –Cabaj – specjalista kardiolog
Lek. med. Hanna Rokicka -Mołczanowska - lekarz otolaryngolog
Lek. med. Konrad Fijałkowski – specjalista otolaryngologii
Lek. med. Ksawery Czubkowski – specjalista chorób oczu
Lek. med. Janusz Kilijańczyk - lekarz ginekolog – położnik
Lek. med. Paweł Kucharski - specjalista ginekolog – położnik

Lek. med. Renata Kulawik -Paduszyńska - specjalista chorób płuc
Lek. med. Zbigniew Gembarzewski – lekarz chirurgii ogólnej; specjalista onkolog

Nocna opieka zdrowotna
Lek. med. Adam Mendra - lekarz medycyny
Lek. med. Adam Sękulski - specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Agata Mendra – lekarz medycyny
Lek. med. Andrzej Pomykała - specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Iwona Baran – Szymańska - specjalista medycyny rodzinnej; pediatra
Lek. med. Jakub Zaręba - lekarz medycyny
Lek. med. Mikołaj Dawido – specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Monika Kistnen - specjalista medycyny rodzinnej

Fizjoterapia ambulatoryjna
Małgorzata Rydzewska – mgr rehabilitacji
Marzena Marczak – mgr rehabilitacji ruchowej